Biuro rachunkowo - księgowe

Profesjonalne doradztwo biznesowe i kredytowe

WIRTUALNE BIURO

WAŻNE TERMINY

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy usług doradczych o charakterze prorozwojowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

Celem AVALON Invest Sp. z o.o. jest wyjście naprzeciw potrzebom rozwijających się firm i przedsiębiorstw oraz ułatwienie im funkcjonowania poprzez pomoc w zakresie kompleksowych usług kadrowo - księgowych oraz pomoc w organizacji zaplecza finansowego.

Avalon Invest Sp. z o. o. | ul. Mieszka I 48-50, 35-303 Rzeszów | tel. (17) 77 88 265

© Copyrights 2012, Copyrights by Avalon Invest Sp. z o.o.